u kaan

Kubus

Volum Kubus

1. Volum Kubus

Kubus ABCD dengan panjang rusuk s satuan

Luas Alas ABCD  = sisi x sisi
                             = s x  s
                             = s2
Volum Kubus       = Luas Alas ABCD x  tinggi
                          = s2                       x  s
                          = s3

Volum Kubus dengan panjang sisi s satuan adalah s3 satuan volum.

 

2. Contoh Soal

1. Hitung Volum kubus yang mempunyai rusuk 9 cm !

Jawab :

Volum   = s3
            = 93
            = 729 cm3.

2. Hitung Volum kubus jika luas salah satu sisinya 9 cm2 !

Jawab :

Luas salah satu sisi = 9
                         s2 = 9
                         s  = 3 cm

Volum  = s3
           = 33
           = 27 cm3

3. Volum sebuah kubus adalah 125 cm3. Hitung panjang rusuk kubus tersebut !

Jawab :

Volum = s3

125     = s3

53       = s3
s         = 5 cm