Bangun Ruang Sisi Datar (Prisma)


Unsur-unsur Prisma

Unsur- unsur yang dimiliki oleh suatu prisma :
1.  Titik sudut
2.  Rusuk.
3.  Bidang sisi.Ciri-ciri suatu prisma:
1.  Bidang atas dan bidang bawah berbentuk bangun datar
2.  Bidang atas dan bidang bawah sejajar serta kongruen
3.  Mempunyai bidang sisi tegak


1.  Prisma Segitiga ABC.DEF

2.  Prisma Segiempat ABCD. EFGH
    

3.  Prisma Segilima ABCDE.FGHIJ

4.  Prisma Segienam ABCDEF.GHIJKL

5.  Prisma Segienam ABCDEF.GHIJKL